/

13 September 2019 - 15 September 2019
ore: 21:30 - 23:30

-

Centro storico San Miniato
centro, piazze e luoghi limitrofi
56100 San Miniato

The multi-discipline Festival of drama and performing arts takes place in San Miniato old town, at the Auditorium of the Hotel San MIniato. The festival, of international niveau, is a contamitation among arts. The shows start at 9.30 pm.

The Festival moves to Fucecchio from 19 to 22 September

Info: 0571.462835
Teatrino dei Fondi